หนังแกะนิ่ม

Home/03. หนังนิ่ม Nappa/หนังแกะนิ่ม

หนังแกะนิ่ม

฿0.00

รายละเอียดสินค้า

หนังผิวแกะเรียบเนียน เนื้อนุ่มและเบากว่าหนังวัวนิ่ม
แต่จะมีความแข็งแรงน้อยกว่า และแผ่นเล็กกว่า
1 แผ่นมีขนาดประมาณ 7 – 15 ตร.ฟุต
แบบปกติหนาประมาณ 1 – 1.2 มม.
เกรดเสื้อจะหนาประมาณ 0.8 มม

รายละเอียดของสี

Sheep Nappa colors

Sheep Nappa shape

Sheep Nappa zoom1

Sheep Nappa zoom2

Sheep Nappa zoom3

Sheep Nappa zoom4

Sheep Nappa zoom5

Sheep Nappa zoom6

Sheep Nappa zoom7

SN64

SN63

SN62

SN61

SN60

SN58

SN57

SN56

SN55

SN54

SN53

SN52

SN51

SN50

SN49

SN48

SN47

SN46

SN45

SN44

SN43

SN42

SN41

SN40

SN39

SN38

SN37

SN36

SN35

SN34

SN33

SN32

SN31

SN30

SN29

SN28

SN27

SN26

SN25

SN24

SN23

SN22

SN21

SN20

SN19

SN18

SN17

SN16

SN15

SN14

SN13

SN12

SN11

SN10

SN09

SN08

SN07

SN06

SN05

SN04

SN03

SN02

SN01

รายละเอียด

หนังผิวแกะเรียบเนียน เนื้อนุ่มและเบากว่าหนังวัวนิ่ม
แต่จะมีความแข็งแรงน้อยกว่า และแผ่นเล็กกว่า
1 แผ่นมีขนาดประมาณ 7 – 15 ตร.ฟุต
แบบปกติหนาประมาณ 1 – 1.2 มม.
เกรดเสื้อจะหนาประมาณ 0.8 มม